• Oddělení PLYN

    V tomto oddělení nabízíme veškeré zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUV. Pro ucelený přehled jsme do této skupiny zařadili i tepelná čerpadla, solární systémy a kotle na tuhá paliva. V dnešní době je kladen stále větší důraz na úsporu energií. Naše nabídka tento trend respektuje spolu s kvalitou a cenovou úrovní výrobků.